Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling
Chefs- och ledarutveckling

CHEFS & LEDARUTVECKLING

Riddarfjärden erbjuder flera typer av utvecklingsprogram anpassade till olika chefsnivåer och situationer:

FÖRETAGS & ORGANISATIONSINTERNA SKRÄDDARSYDDA PROGRAM

Exempel på interna skräddarsydda program är vårt program för första linjens chefer som vänder sig speciellt till nya chefer med syftet att tillhandahålla grundläggande verktyg och skapa trygghet i chefskapet.


Ledarskap för erfarna chefer är anpassade program för chefer med några års erfarenhet som vill fördjupa sin förståelse och sina färdigheter i ledarskap.


Programmen ger ökad medvetenhet och förmåga att leda och påverka i komplexa situationer. Vi genomför också utvecklingsprogram för samtliga chefer inom en organisation för att effektivisera samspel och styrning.

ÖPPET GRUNDLÄGGANDE PROGRAM

Tillitsbaserat Ledarskap är är en öppen grundläggande utbildning som genomförs två gånger per år.

ATT LEDA UTAN ATT VARA CHEF

Riktar sig till projektledare, gruppledare och andra ledare utan formell chefsfunktion.


Insatserna inriktar sig på utveckling av den egna ledarrollen genom att tillhandahålla verktyg för bra ledarskap i vardagliga ledarsituationer.

KONSULTATIVT ARBETSSÄTT

Målgrupp är specialister och projektledare med kundkontakter och arbetsuppgifter som ställer krav på ett konsultativt arbetssätt.


Programmen ger deltagarna förståelse för vad ett konsultativt förhållningssätt innebär samt träning i bland annat samtalsteknik.


Deltagarna får ökad kompetens i att hantera kund/mottagarsituationer på ett professionellt sätt.