Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling
Chefshandledning i grupp

CHEFSHANDLEDNING I GRUPP

Att delta i chefshandledning är sannolikt den mest effektiva formen för att verkligen gå på djupet med konkreta frågeställningar och de personliga krav som ställs i ledarrollen.

En chefshandledningsgrupp består vanligen av 5-8 chefer som träffas en halvdag i månaden vid c:a 10 tillfällen.


I gruppen får deltagarna stöd i att lösa konkreta ledarskapssituationer och personliga dilemman. De kan också utbyta erfarenheter med andra chefer.


Den metod vi främst utgår från är Riddarfjärdsmetoden®. Metoden som är framtagen inom Riddarfjärden är vetenskapligt beforskad av Medical Management Center vid Karolinska Institutet och har visat sig ge tydligt positiva resultat.