Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling
Indirekt Ledarskap

INDIREKT LEDARSKAP

Utbildningen riktar sig till chefer/ledare på högre organisatorisk nivå - ledare som leder genom andra chefer, är mellanchefer, sitter i ledningsgrupp och som har en eller flera organisatoriska nivåer mellan sig och medarbetarna.


Utbildningen syftar till att ge deltagaren ökad förmåga att analysera, reflektera och medvetet utveckla sin strategiska förmåga.

NÄSTA KURS

Datum 2023


Vår: 17-18 april & 12-13 juni


Höst: 30-31 augusti & 10-11 oktober


Pris


Kostnad för programmet
19 800 kr exkl. moms
(inklusive tester och lokal)


Kostnad för mat och logi
ca. 8 000 kr exkl. moms tillkommer.

Om

Ledarskapets former och svårigheter skiljer sig åt beroende på den organisatoriska nivån du befinner dig på. Utbildningen Indirekt Ledarskap (IL) vänder sig specifikt till ledare som leder genom andra (chefer). 

Innehåll

Innehållet utgår ifrån att påverkan sker från ledningen till medarbetarna genom dels handlingsinriktad påverkan (hur interaktion sker med chefer på lägre organisatorisk nivå och hur det påverkar medarbetarna och organisationen), och dels på Imageinriktad påverkan - hur påverkan sker genom chefen som förebild, eftersom medarbetarens bild av ledningen påverkar tolkning och tilltro till den information som sprids.


Ledare som måste kommunicera med andra ledare för att föra ut visioner, mål och värderingar i verksamheten. Utbildningen ger dig förståelse för skillnaden mellan det direkta och det indirekta ledarskapet och möjlighet att utveckla ditt eget indirekta ledarskap, utveckla medarbetare och ger dig verktyg att utveckla organisationen. Du får möjlighet, tillsammans med andra indirekta ledare, att analysera och reflektera för att kunna ta fram din personliga utvecklingsplan.


Utbildningen leds av två handledare och varvar teori och övningar med reflektion både individuellt, i mindre grupper och i storgrupp.