Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling
Individuell handledning/coaching

INDIVIDUELL  HAND-LEDNING/COACHING

Individuell handledning/coaching genomförs som en serie möten och fokuserar på chefens egna behov och önskemål.

Inriktning och målbild fastställs gemensamt under ett introducerande möte. I vissa fall sker detta möte som ett trepartssamtal tillsammans med överordnad chef.


Riddarfjärden har ett antal handledare med olika inriktning och arbetssätt och kan därmed möta olika unika behov. Våra handledare är psykologer, beteendevetare, psykoterapeuter och erfarna chefer. Även annan akademisk kompetens som civilekonomer och civilingenjörer finns tillgängliga som handledare/coacher.