Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling
Kompetenskartläggning

KOMPETENS-KARTLÄGGNING

Kompetenskartläggning handlar om att säkerställa att organisationen, utifrån mål och uppdrag, har rätt kompetens på kort och lång sikt.

Kompetenskartläggning innebär att vi hjälper företag och organisationer att utvärdera den egna ledningskompetensen, relativt det man vill åstadkomma de närmaste åren.


Det kan också innefatta identifiering av ”high potentials”. Organisationen får därmed ett underlag för kompetensstrategier, innefattande bland annat karriärplanering, kompetensutveckling och ledningsförändringar.