Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling
Konflikthantering

KONFLIKTHANTERING

Riddarfjärden har flera konsulter med speciell kompetens inom området konflikthantering.

Utgångspunkten för våra insatser är bl a Thomas Jordans forskning och metodik samt Friedrich Glasls teori och arbetet kring konflikters eskalation och dess konsekvenser.


När så är lämpligt använder vi då och då Thomas-Kilmanns modell med tillhörande ”Conflict Mode Instrument”. Utbildningar kan bl a fokusera på samtalets fysiologi utifrån den moderna hjärnforskningen, träning i kommunikation och svåra samtal, konfliktteori, konfliktanalys.


Vi arbetar också med konfliktintervention utifrån perspektiven individ- relation- och organisation samt med vilka verktyg man intervenera, effektiv feedback och medling.