Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling
Konsultstöd i förändringsprocesser

KONSULTSTÖD I FÖRÄNDRINGS-PROCESSER

Riddarfjärden arbetar konsultativt med sammanslagningar av myndigheter, framtagande och implementering av chefspolicyer, effektivisering av lednings- och styrsystem.

Vår roll är ofta att bidra med design av utvecklingsprojekt, vara bollplank till chefer och ledning av seminarier och konferenser.


Vår metod utgår ifrån att engagera och skapa delaktighet samt att ta vara på den kompetens som redan finns inom organisationen.


Våra uppdrag kan också vara inriktade på att hitta nya samspelsformer och arbetssätt för att få nya organisationer att fungera i praktiken.