Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling
Teambuildning

TEAMBUILDING

Att samla sin arbetsgrupp/team en eller ett par dagar för att komma närmare varandra är oftast mycket väl investerad tid.

Vetenskapliga studier visar entydigt på att en av de viktigaste faktorerna för högpresterande arbetsgrupper är graden av tillit mellan gruppmedlemmarna.


Vi erbjuder skräddarsydda upplägg för att ge grupper större tillit till varandra och ökad öppenhet. Ofta inleder vi med att gruppdeltagarna får genomföra ett beteendetest som återförs individuellt och på gruppnivå.


Att upptäcka egna och andras olika sidor är både roligt och givande. Genom att se och utnyttja varandras olika beteendestilar kan gruppen öka sin effektivitet radikalt.