Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling
Varför Riddarfjärden?

Varför Riddarfjärden?

Vi hjälper dig och din verksamhet med just det ni  behöver och vi tar alltid fram en plan utifrån er kultur, verksamhet och de utmaningar ni står inför. 


Därför är Riddarfjärden ett av de starkaste och framför allt mest flexibla konsultföretagen inom ledarskapsutveckling på den svenska marknaden.

Erfarenhet & kompetens


Vårt breda nätverk av erfarna ledarskapskonsulter med olika bakgrund gör att vi kan hjälpa dig och din verksamhet utifrån era frågor och utmaningar från många perspektiv.

Illustration Bock Riddarfjärden Erfarenhet

Erfarenhet

Vi som arbetar för Riddarfjärden har sammanlagt över 600 års erfarenhet av ledarskapsutveckling.

Illustration Bock Riddarfjärden Kompetens

Kompetens

Vi har kompetens inom en mängd områden och i de metoder vi använder. Vi utvecklas ständigt genom regelbunda träffar och utbildar oss löpande.

Illustration Bock Riddarfjärden Bredd

Bredd

Vi har olika bakgrund till exempel psykolog, beteendevetare, civilingenjör, psykoterapeut och civilekonom. Några har också gjort chefskarriär och haft topptjänster i flera olika branscher. Det gör att vi har en mycket bred teoretisk och praktisk kunskap.

Illustration Bock Riddarfjärden Flexibilitet

Flexibilitet

All vår kompetens och erfarenhet gör att vi kan vara väldigt flexibla och anpassa våra tjänster. Vi kan välja konsult utifrån dig och din verksamhets verklighet, utan att göra avkall på kvaliteten.

Metoder & Verktyg

Vi kan hjälpa dig och din verksamhet med ett brett urval av metoder och verktyg för dina behov av ledarskapsutveckling.


Vi använder väl beprövade och evidensbaserade metoder och verktyg i kombination med den senaste forskningen.

Illustration Riddarfjärden Utvecklande Ledarskap UL

Utvecklande Ledarskap

Vi utgår alltid från Utvecklande Ledarskap (Full Range Leadership Model) som bygger på ledares förmåga att verka som ett föredöme, inspirera och motivera sina medarbetare samt förmågan att visa genuin omtanke. ​

Illustration Riddarfjärden Teorier

Teorier

Vi utgår från teorier som:

 • Psykologisk trygghet (Edmonson)
 • Gruppers utveckling (Wheelan)
 • Uppskattande förhållningssätt (Cooperrider & Srivastva)
Illustration Riddarfjärden Certifieringar

Certifieringar

Vi har ledarskapskonsulter som är certifierade för:

 • TeamBook
 • GDQ
 • DISC
 • MBTI
 • Harrison Assessment
 • SDI
 • Personlighetstester
 • Coachning enligt ICF
Illustration Riddarfjärden Riddarfjärdsmetoden®

Riddarfjärdsmetoden®

Vi arbetar med en strukturerad handledningsteknik för att fördjupa det individuella ledarskapet ur ett kontextuellt perspektiv. Metoden är uppkallad efter oss eftersom Riddarfjärdens VD Jan Edenius med flera, utvecklade metoden tillsammans med Karolinska Institutet.

Illustration Riddarfjärden Koncept - Indirekt och Utvecklande Ledarskap IL UL

Koncept

Vi arbetar med och har handledare i konceptutbildningar som:

 • Försvarshögskolans UL, (Utvecklande Ledarskap)
 • IL (Indirekt Ledarskap)
Illustration Riddarfjärden Verktyg - IDI, TeamPro, Lead Forward

Verktyg

Vi använder oss av analysverktyg som:

 • IDI - Interpersonal Dynamics Inventory
 • TeamPro - Teamutveckling
 • Lead Forward - Ledarutveckling
Illustration Riddarfjärden Särskild kompetens

Särskild kompetens

Vi har ledarskapskonsulter med särskild kompetens inom:

 • Konflikthantering
 • Neuroledarskap
 • Gestalt
 • Systemiskt synsätt

Vi är

Erfarna


Vi är trygga i att vi har den erfarenhet, kompetens och ödmjukhet som behövs för att leverera konkreta tjänster med hög kvalitet.

Illustration Erfarna Riddarfjärden
Illustration Lyhörda Riddarfjärden

Lyhörda


Vi lyssnar på och utgår från våra kunders kunskap om den egna verkligheten och de utmaningar de står inför.

Flexibla


Vi anpassar våra tjänster utifrån kundernas verklighet och möjligheter utan att göra avkall på kvaliteten.

Illustration Flexibla Riddarfjärden