Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling
Agneta Nordstrand

Agneta Nordstrand

SENIOR PARTNER & LEDARSKAPSKONSULT


Agneta Nordstrand är senior partner sedan 2016 och kundansvarig för ett par av Riddarfjärdens offentliga kunder/myndigheter och ansvarar för upplägg av utbildningar på olika nivåer  samt skräddarsydda insatser med ledningsgrupper och medarbetargrupper. Hon ansvarar även för den öppna utbildningen Indirekt Ledarskap.

Agneta har drygt 20 års erfarenhet av arbete med frågor som rör chefs-, ledar- och medarbetarskap, i roller som chef, stödfunktion och konsult, främst inom offentlig sektor. Hon har en mastersexamen i juridik och kandidatexamen i beteendevetenskap.


-Jag inspireras av alla dessa modiga och härliga kvinnor och män som vågar gå utanför sin komfortzon för att utforska och utveckla både sig själva och andra. Att själv delta i utbildningar som utforskar både det kända och okända inspirerar mig att ta kliv framåt för både min egen och andras utveckling.


Agnetas erfarenhet från anställningar som chef/medarbetare inom olika verksamheter och branscher gör att hon enkelt kan förstå deltagarnas situation och de dilemman de kan hamna i som chef, ledare och medarbetare. Hon utmanar både sig själv och Riddarfjärden att gå utanför komfortzonerna så  vi kan bidra till våra respektive utvecklings- och ledarskapsresor.


- Utanför mitt fantastiska arbete så lägger jag gärna tid på att läsa/lyssna på böcker, vara ute i naturen på långfärdsskridskor/skidor eller lyssna på musik med familj och vänner – det är som en ledarskapsresa i sig!