Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling
Ledarskapsresan

Ledarskapsresan

Hur kan vi lotsa dig på din ledarskapsresa?​

För oss är ledarskapet en resa i personlig utveckling och vi på Riddarfjärden kan lotsa dig på den resan. Med vår ​samlade kompetens och långa erfarenhet kan vi ge dig kunskap, verktyg och trygghet att leda och utveckla både dig själva och andra.

Ledare & Chefer

Ledare som leder chefer

Ledningsgrupper

Samtalsledare

Förändringsprocesser

Konflikthantering

Grupputveckling

Kompetenskartläggning

LEDARSKAPSRESAN

För dig som inte är chef

Är du ledare men inte chef? Eller vill du förbereda dig för en framtida karriär som chef eller ledare? Behöver din verksamhet ha ett bra underlag för framtida chefsrekryteringar? 


Då kanske något av våra program passar:


Leda utan att vara chef

Öppen utbildning - Ett program där du fokuserar på självledarskap och arbetar med teori, praktiska övningar och reflektion.

Anpassad insats - Ett program där vi förbereder medarbetarna för en framtida roll som chef eller ledare, anpassat efter din verksamhets behov och unika förutsättningar.


Framtida ledare

Anpassad insats - Ett program där vi förbereder medarbetarna för en framtida roll som chef eller ledare, anpassat efter din verksamhets behov och unika förutsättningar.

Leda utan att vara chef

Framtida ledare

Ledare som leder chefer

Ledningsgrupper

Samtalsledare

Förändringsprocesser

Konflikthantering

Grupputveckling

Kompetenskartläggning

LEDARSKAPSRESAN

För dig som redan är chef

Är du chef och vill utveckla ditt ledarskap? Eller behöver du skapa förutsättningar för ett bättre ledarskap och medarbetarskap? Behöver din verksamhet utveckla alla ledare och chefer med fokus på er verksamhets kultur?


Då kanske detta program passar:


Ledare & Chefer

Anpassad insats - Ett program där vi ger kunskap, verktyg och trygghet att leda och utveckla sig själva och andra för chefer eller ledare, anpassat efter din verksamhets behov och unika förutsättningar.


Leda utan att vara chef

Framtida ledare

Ledare & Chefer

Förändringsprocesser

Konflikthantering

Grupputveckling

Kompetenskartläggning

LEDARSKAPSRESAN

För dig som leder andra chefer

Är du ledare som leder andra chefer? Eller är du en del i en ledningsgrupp och vill att ni styr åt samma håll? Behöver din verksamhet ha handledare för att kunna leda grupper internt?


Då kanske något av våra program passar:


Ledare som leder chefer

Öppen utbildning - Ett program där du får lära dig Indirekt Ledarskap enligt Försvarshögskolans modell genom teori, praktiska övningar och reflektion.

Anpassad insats - Ett program där vi arbetar med att tillhandahålla grundläggande verktyg och skapa trygghet i chefskapet med fokus på att leda andra chefer, anpassat efter din verksamhets behov och unika förutsättningar.


Ledningsgrupper

Anpassad insats - Ett program där vi arbetar med att utveckla arbetsformer, intern dynamik och tillit, samt med hur gruppen leder organisationen, anpassat efter din verksamhets behov och unika förutsättningar.


Samtalsledare

Öppen utbildning - Ett program där du får lära dig en metod för chefshandledning i grupp efter Riddarfjärdsmetoden® genom teori, praktiska övningar och reflektion.

Anpassad insats - Ett program där vi lär ut en metod för chefshandledning i grupp efter Riddarfjärdsmetoden® genom teori, praktiska övningar och reflektion, anpassat efter din verksamhets behov och unika förutsättningar.

Leda utan att vara chef

Framtida ledare

Ledare & Chefer

Ledare som leder chefer

Ledningsgrupper

Samtalsledare

Grupputveckling

Kompetenskartläggning

LEDARSKAPSRESAN

Leda i förändring och konflikt 

Står din verksamhet inför en stor förändring? Eller ska ni påbörja ett stort utvecklingsprojekt? Behöver du hjälp med att hantera en konflikt? Behöver din verksamhet bli bättre på att undvika och hantera konflikter? 


Då kanske någon av våra insatser passar:


Förändringsprocesser

Anpassad insats - En konsultativ insats där vi engagerar och skapar delaktighet genom att hitta nya samspelsformer eller arbetssätt där vi tar vara på kompetens och erfarenheter i verksamheten, anpassat efter din verksamhets behov och unika förutsättningar.


Konflikthantering

Anpassad insats - En konsultativ insats där vi fokuserar på träning i kommunikation och svåra samtal, samt konfliktteori och konfliktanalys, anpassat efter din verksamhets behov och unika förutsättningar.

Leda utan att vara chef

Framtida ledare

Ledare & Chefer

Ledare som leder chefer

Samtalsledare

Förändringsprocesser

Kompetenskartläggning

Konflikthantering

LEDARSKAPSRESAN

För dig som utvecklar grupper

Behöver du få ihop en ny grupp? Eller behöver ni öka effektiviteten inom gruppen? Behöver din verksamhet bli bättre på att utveckla samarbetet i grupper?


Då kanske någon av våra insatser passar:


Ledningsgrupper

Anpassad insats - Ett program där vi arbetar med att utveckla arbetsformer, intern dynamik och tillit, samt med hur gruppen leder organisationen, anpassat efter din verksamhets behov och unika förutsättningar.


Grupputveckling

Anpassad insats - En konsultativ insats där vi fokuserar på att öka tilliten inom gruppen genom beteendetest och genom öppenhet om beteendestilar öka effektiviteten, anpassat efter din verksamhets behov och unika förutsättningar.

Leda utan att vara chef

Framtida ledare

Ledare & Chefer

Ledare som leder chefer

Ledningsgrupper

Samtalsledare

Förändringsprocesser

Konflikthantering

Grupputveckling

LEDARSKAPSRESAN

För dig som vill kompetensutveckla

Behöver du säkerställa att ni har rätt kompetens? Eller vill du utvärdera er kompetens i förhållande till vad ni vill åstadkomma? Behöver din verksamhet ta fram en kompetensstrategi?


Då kanske denna insats passar:


Kompetenskartläggning

Anpassad insats - En konsultativ insats där vi fokuserar på att kartlägga och utvärdera kompetensen genom till exempel karriärplanering, kompetensutveckling och ledningsförändringar, anpassat efter din verksamhets behov och unika förutsättningar.