Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling
Grupputveckling

Grupputveckling

Illustration Grupputveckling Riddarfjärden

Hur utvecklar vi vår arbetsgrupp?

Behöver du utveckla en nyligen sammansatt arbetssgrupp eller har din grupp fastnat i gamla mönster?


För att få en effektiv och hållbar arbetsgrupp är det viktigt att både känna sig själv och kollegorna i gruppen och att ha förutsättningar att utveckla både gruppen och det egna ledarskapet.


Vi kan hjälpa dig på resan med att skapa en väl fungerande och effektiv arbetsgrupp i din verksamhet!


Skapa en effektiv och väl fungerande arbetsgrupp med god kännedom om sig själv och kollegorna med Riddarfjärdens program "Grupputveckling"!

GRUPPUTVECKLING

Varför?

Vi vet att en arbetsgrupp med ett gemensamt synsätt, god kännedom om sig själv och kollegorna, bidrar till ökad effektivitet och kulturskapande i verksamheten. Därför är vårt mål att gruppen ska utvecklas genom bättre förmåga att kommunicera både sinsemellan och med resten av verksamheten.


Du får med dig:

  • Ökad självkännedom
  • Ökad kännedom om kollegorna

  • Konkreta verktyg för fortsatt arbete

  • Gemensam bild av vägen framåt med kollegorna

  • Tid för egen reflektion och erfarenhetsutbyt


För att kunna skapa effektiv arbetsgrupp med ett ökat kulturskapande utifrån verksamhetens synsätt anpassar vi vårt program "Grupputveckling" efter dina behov och unika förutsättningar.

GRUPPUTVECKLING

I korthet

Illustration Innehåll Grupputveckling Riddarfjärden

Innehåll

Vårt program Grupputveckling anpassas helt utifrån din verksamhet och fokuserar på djupare kunskap om att arbeta i grupp.


Några av de kursmoment som kan ingå:

  • Gruppens gemensamma historia och nuläge

  • Beteendestilar och gemensamma styrkor

  • Samarbete och samskapande - Strukturella processfrågor och dynamik/tillit

  • Kommunikation

  • Lärande
Illustration Målgrupp Grupputveckling Riddarfjärden

Målgrupp

Vårt program Grupputveckling riktar sig till alla typer av medarbetargrupper oavsett det är en helt ny grupp eller har arbetat tillsammans under en längre tid och anpassas helt efter verksamhetens önskemål, behov och utmaningar.

Illustration Omfattning Grupputveckling Riddarfjärden

Omfattning

Vårt program Grupputveckling anpassas helt utifrån den enskilda verksamhetens önskemål och behov och antalet dagar kan därför variera.


Programmet genomförs oftast på konferensanläggning eller i verksamhetens egna lokaler.

Vi växlar alltid mellan teori, praktiska övningar och reflektion i alla våra program.