Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling
Kompetenskartläggning

Kompetenskartläggning

Illustration Kompetenskartläggning Riddarfjärden

Hur kan vi se till att ha rätt kompetens?

Behöver du kartlägga kompetensen i din verksamhet eller ta fram kompetensstrategier utifrån vad ni har för mål i verksamheten?


För att få ett bra underlag är det viktigt att utvärdera den egna ledningskompetensen och att särkerställa att verksamheten har rätt kompetens framåt.


Vi kan hjälpa dig på resan med att kartlägga, utvärdera och identifiera kompetensen i din verksamhet!


Skapa ett bra underlag för kompetensstrategier och säkra kompetensen i din verksamhet med Riddarfjärdens "Kompetenskartläggning"!

KOMPETENSKARTLÄGGNING

Varför?

Kompetenskartläggning handlar om att säkerställa att organisationen, utifrån mål och uppdrag, har rätt kompetens på kort och lång sikt. Kompetenskartläggning innebär att vi hjälper företag och organisationer att utvärdera den egna ledningskompetensen, relativt det man vill åstadkomma de närmaste åren.


Du får med dig:

  • Kartläggning av verksamhetens kompetens

  • Underlag för att säkerställa att verksamheten har rätt kompetens utifrån mål och uppdrag

  • Underlag för kompetensstrategier, karriärplanering och kompetensutveckling


För att kunna göra en kompetenskartläggning utifrån er verksamhet anpassar vi vår "Kompetenskartläggning" efter dina behov och unika förutsättningar.

KOMPETENSKARTLÄGGNING

I korthet

Illustration Innehåll Kompetenskartläggning Riddarfjärden

Innehåll

Vår Kompetenskartläggning anpassas helt utifrån verksamheten och fokuserar på era behov.


Några av de moment som kan ingå:

  • Identifiering av "high potentials"

  • Kartläggning av kompetens
  • Utvärdering av ledningskompetens
Illustration Målgrupp Kompetenskartläggning Riddarfjärden

Målgrupp

Vår Kompetenskartläggning riktar sig till alla verksamheter som har behov av kompetenskartläggning och anpassas helt efter verksamhetens önskemål, behov och utmaningar.

Illustration Omfattning Kompetenskartläggning Riddarfjärden

Omfattning

Vår Kompetenskartläggning ges utifrån den enskilda verksamhetens önskemål och behov och antalet dagar kan därför variera.


Programmet genomförs oftast på konferensanläggning eller i verksamhetens egna lokaler.

Vi växlar alltid mellan teori, praktiska övningar och reflektion i alla våra program.