Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling
Konflikthantering

Konflikthantering

Illustration Konflikthantering Riddarfjärden

Vad skapar konflikter för känslor hos dig?

Är du osäker på hur du ska hantera skav och motstridigheter i din medarbetargrupp eller behöver din verksamhet  konkreta verktyg för att hantera en pågående konflikt på din arbetsplats?


Chefer och ledare har stort ansvar att förebygga och hantera konflikter på arbetsplatsen och det är viktigt att man kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt och minimera skadlig inverkan på inblandade individer och verksamheten.


Vi kan hjälpa dig på resan med att bättre förstå det egna och andras beteende i konflikt och hur man som ledare kan agera för att motverka och hantera skav och konflikter.


Ge chefer och medarbetare möjlighet att bättre förstå det egna och andras beteende i konflikt och agerande för att motverka och hantera skav och konflikter med Riddarfjärdens program "Konflikthantering"!

KONFLIKTHANTERING

Varför?

Chefer och ledare har stort ansvar att förebygga och hantera konflikter på arbetsplatsen och vi vet att 

trygga ledare med ökad självinsikt och förståelse för vad som händer med människor i konflikter bidrar till att minimera skadlig inverkan på inblandade individer och verksamheten. Därför är vårt mål att du som ledare ska känna dig förberedd och trygg i att hantera konflikter. 


Du får med dig:

 • Ökad självinsikt kring egna tankar, känslor och erfarenheter kring konflikt

 • Förståelse för vad som sker med människor i konflikt

 • Ökad kunskap om vad som kan leda till konflikt

 • Kunskap om konkreta strategier för att förebygga och hantera pågående skav och konflikter och även när man bör blanda in tredje part

 • Praktiska verktyg inom till exempel kommunikation


För att kunna skapa ledare som är förberedda och trygga i att hantera konflikter i din verksamhet anpassar vi vårt program "Konflikthatering" efter dina behov och unika förutsättningar.

KONFLIKTHANTERING

I korthet

Illustration Innehåll Konflikthantering Riddarfjärden

Innehåll

I vårt program Konflikthatering fokuserar vi på kunskap om konflikter.


Kursmoment som ingår:

 • Konfliktdefinition utifrån Thomas Jordan

 • Undersökning av egna känslor/erfarenheter av konflikter

 • Arbeta med verkliga konflikt-case

 • Konflikters byggstenar

 • Orsaker till konflikt

 • Konflikteskalation

 • Översikt över olika strategier för att hantera konflikter och kunskap om vilken strategi som är användbar i vilken situation.

 • Konkreta verktyg för enskilda och medlande samtal.

 • Kunskap om när du bör lämna över/ blanda in tredje part.

 • Reflektion och stöd kring ett eget konfliktcase

Illustration Målgrupp Konflikthantering Riddarfjärden

Målgrupp

Vårt program Konflikthanetring riktar sig till dig som har ansvar för att förebygga och hantera skav och konflikter på arbetsplatsen, samt vill ha konkreta strategier och verktyg för att hantera olika konfliktsituationer.

Illustration Omfattning Konflikthantering Riddarfjärden

Omfattning

Vårt program Konflikthantering

ges utifrån verksamhetens önskemål och behov och antalet dagar kan därför variera.


Programmet genomförs oftast på konferensanläggning eller i verksamhetens egna lokaler.

Vi växlar alltid mellan teori, praktiska övningar och reflektion i alla våra program.