Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling
Förändringsprocesser

Förändringsprocesser

Illustration Förändringsprocesser Riddarfjärden

Vill du förändra eller förbättra verksamheten?

Är du chef eller ledare som förväntas driva ett kontinuerligt förändrings- eller förbättringsarbete? 


Att driva och leda i förändring är vardag för många ledare och chefer och det är viktigt att du som ledare är rustad med de kunskaper man behöver för att möta verksamhetens förväntningar och att få med sig medarbetarna.  


Vi kan hjälpa dig på resan med att bättre förstå vad som händer med människor i förändring och konkreta verktyg för hur du kan leda förändringsarbetet på ett konstruktivt och involverande sätt.


Ge ledare möjlighet att bättre förstå det egna förändringsuppdraget och vad som händer med människor i förändring med Riddarfjärdens program "Förändringsprocesser"!

FÖRÄNDRINGSPROCESSER

Varför?

Vi vet att för att leda i förändring och möta verksamhetens och medarbetarnas förväntningar är det viktigt att ha trygga ledare med förståelse för vad förändringsuppdraget innebär, vad som händer med människor i förändring och som har konkreta verktyg att leda förändringsarbetet på ett konstruktivt och involverande sätt. Därför är vårt mål att du som ledare ska känna dig bättre rustad och trygg i att leda i förändring på ett hållbart sätt.


Du får med dig:

 • Ökad förståelse för din roll som förändringsledare

 • Förståelse för vikten av att själv vara grundad i förändringens varför

 • Förståelse för hur människor kan uppfatta och reagera på förändring

 • Verktyg för att hantera förändringsmotstånd

 • Verktyg för att följa upp, återkoppla och utveckla.


För att kunna skapa ledare som är förberedda och trygga i att leda i förändring anpassar vi vårt program "Förändringsprocesser" efter dina behov och unika förutsättningar.

FÖRÄNDRINGSPROCESSER

I korthet

Illustration Innehåll Förändringsprocesser Riddarfjärden

Innehåll

I vårt program Förändringsprocesser fokuserar vi på kunskap om förändring.


Kursmoment som ingår:

 • Lära dig teoretiska perspektiv inom förändring och förändringsledning

 • Få ökad insikt om vad som händer med människor i förändring

 • Få ökad självinsikt vad som händer med dig i förändring

 • Stärka ditt eget “varför” - grunden för att kommunicera förändringen

 • Träna på förändringskommunikation

 • Få tillgång till verktyg för att hantera motstånd

 • Få förståelse för förändringen som process 

Illustration Målgrupp Förändringsprocesser Riddarfjärden

Målgrupp

Vårt program Förändringsprocesser riktar sig till dig som förväntas driva förändring utifrån din roll som chef, ledare eller samordnare som behöver konkreta verktyg för hur du kan leda förändringsarbetet på ett konstruktivt och involverande sätt.

Illustration Omfattning Förändringsprocesser Riddarfjärden

Omfattning

Vårt program Förändringsprocesser

ges utifrån den enskilda verksamhetens önskemål och behov och antalet dagar kan därför variera.


Programmet genomförs oftast på konferensanläggning eller i verksamhetens egna lokaler.

Vi växlar alltid mellan teori, praktiska övningar och reflektion i alla våra program.