Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling
Brita Björkhagen

Brita Björkhagen

SENIOR PARTNER & LEDARSKAPSKONSULT


Brita Björkhagen har mer än 10 års erfarenhet som ledarskapskonsult inom organisationsutveckling. Ett särskilt kompetensområde är grupputveckling och att skapa effektiva team.


Hon har en bred erfarenhet och kompetens inom organisationsöversyner, strategisk visionering, konflikt- och krishantering. Hon har bland annat varit delaktig i stora ledningsutvecklingsprojekt i offentlig verksamhet. Det har bland annat inneburit ett arbete med ledarskap och medarbetarskap, med organisationskultur och gemensamma värden, bemötande och förhållningssätt dessutom utveckling av processer för att skapa värde och nytta för kunden.


Brita har en bakgrund som HR-chef på medelstora företag, senast 5 år på Multicom Security AB där huvudfokus låg på att förflytta företaget från traditionellt personalarbete till HR-funktion, och har arbetat med utveckling av personal i arbetslivsfrågor.