Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling
Ledare som leder chefer - Indirekt Ledarskap

Ledare som leder chefer

Indirekt Ledarskap

Illustration Indirekt Ledarskap Riddarfjärden

Hur leder man genom andra?

Behöver du utveckla din förmåga att leda andra chefer, vill du utveckla ditt indirekta ledarskap på djupet eller har din verksamhet behov av att utveckla det indirekta ledarskapet?


För att få ett tryggt och hållbart ledarskap är det viktigt att utveckla de ledare som leder genom andra.


Vi kan hjälpa dig på resan med att skapa förutsättningar för att nå ut med visioner, mål och värderingar genom indirekt ledarskap i din verksamhet!


Skapa förutsättningar att föra ut visioner, mål och värderingar för ledare som leder chefer med Riddarfjärdens program "Indirekt Ledarskap"!

INDIREKT LEDARSKAP

Varför?

Vi vet att ett gemensam synsätt med indirekt ledarskap som grund, bidrar till ökad förmåga till reflektion om det egna ledarskapet och hur det påverkar verksamheten. Därför är vårt mål att du ska utvecklas som ledare med ökad självkännedom och din egen förmåga att utveckla sin strategiska förmåga.


Du får med dig:

 • God kunskap om modellen Indirekt Ledarskap

 • Ökad förmåga att analysera, reflektera och medvetet utveckla sin strategiska förmåga

 • Konkreta verktyg för ett professionellt ledaragerande

 • Tid för egen reflektion och erfarenhetsutbyte

 • Insikt i hur andras uppfattning av dig som ledare påverkar den egna självbilden 


För att kunna skapa trygga ledare som har djupare kunskap om ledarskap utifrån verksamhetens synsätt anpassar vi vårt program "Indirekt Ledarskap" efter dina behov och unika förutsättningar.

INDIREKT LEDARSKAP

I korthet

Illustration Innehåll Indirekt Ledarskap Riddarfjärden

Innehåll

Vårt program Indirekt Ledarskap anpassas helt utifrån er verksamhet och fokuserar på djupare kunskap om det indirekta ledarskapet.


Några av de kursmoment som kan ingå:

 • Indirekt Ledarskap - enligt Försvarshögskolans koncept. 

 • Tillit, förtroende och tilltro

 • Interaktion och kommunikation

 • Påverkan - Handlingsinriktad och Imageinriktad
 • Visioner, mål och strategi

 • Personlig utvecklingsplan
Illustration Målgrupp Indirekt Ledarskap Riddarfjärden

Målgrupp

Vårt program Indirekt Ledarskap riktar sig till ledare och chefer på högre nivå som leder andra, är mellanchefer eller som har en eller flera organisatoriska nivåer mellan sig och medarbetarna. Programmet är också lämpligt för nyckelpersoner inom stabsbefattningar som HR, verksamhetsutveckling, kommunikation eller ekonomi. Programmet anpassas efter verksamhetens önskemål, behov och utmaningar.

Illustration Omfattning Indirekt Ledarskap Riddarfjärden

Omfattning

Vårt program Indirekt Ledarskap omfattar 2+2 dagar med minst 4 veckors mellanrum helt utifrån den enskilda verksamhetens önskemål.


Programmet genomförs oftast på konferensanläggning eller i verksamhetens egna lokaler.

Vi växlar alltid mellan teori, praktiska övningar och reflektion i alla våra program.

ÖPPNA UTBILDNINGAR

Indirekt Ledarskap

Illustration Tidpunkt Indirekt Ledarskap Riddarfjärden

Höst 2024

8-9/10 & 19-20/11

(2 + 2 dagar)

Illustration Plats Indirekt Ledarskap Riddarfjärden

Plats

Uppsala


Illustration Kostnad Indirekt Ledarskap Riddarfjärden

Pris

Kostnad för programmet 20 000 kr exkl. moms

Kostnad för mat och logi ca. 3500 kr exkl. moms tillkommer.