Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling
Samtalsledare Riddarfjärdsmetoden®

Samtalsledare

Hur kan vi utveckla och stödja våra ledare?

Illustration Samtalsledare Riddarfjärden

Behöver du ge dina ledare och chefer kvalificerat stöd i sitt ledarskap eller har din verksamhet behov av ett effektivt sätt att utveckla och stödja era ledare och chefer utan att ta in externa resurser?


Genom att utbilda ett antal samtalsledare inom verksamheten finns förutsättningar för att ge chefer och ledare kvalificerat stöd och utveckling i sina chefs- och ledarroller utan att ta in externa resurser.


Vi kan hjälpa dig på resan med att skapa samtalsledare som kan stödja och utveckla ledare och chefer i din verksamhet!


Utbilda verksamhetens egna samtalsledare för att utveckla och stödja ledare och chefer utan att ta in externa resurser med Riddarfjärdens program "Samtalsledare"!

SAMTALSLEDARE

Varför?

Vi vet att om man kan utveckla och stödja sina chefer utan att ta in externa konsulter/handledare ökar det effektiviteten och ger bättre förutsättningar för att kunna ge dem kvalificerat stöd i sina chefs- och ledarroller. Därför är vårt mål att du ska få tillgång till utbildade samtalsledare som kan utveckla och stödja verksamhetens ledare med kunskaper utifrån Riddarfjärdsmetoden®.


Du får med dig:

  • Träning i att leda en handledningsgrupp

  • En konkret strukturerad metod för att leda en grupp genom konkreta komplexa dilemman

  • Verktyg för att intervenera på ett medvetet sätt

  • Kunskap om grupprocesser och verktyg för att hantera dessa

  • Fördjupad kunskap om ledarskap och kommunikation


För att kunna skapa samtalsledare som har kunskap om ledarskap utifrån Riddarfjärdsmetoden® och kan stödja och utveckla ledare anpassar vi vårt program "Samtalsledare" efter dina behov och unika förutsättningar.

SAMTALSLEDARE

I korthet

Illustration Innehåll Samtalsledare Riddarfjärden

Innehåll

Vårt program Samtalsledare utgår ifrån Riddarfjärdsmetoden® uppdelat i två delar och kan anpassas helt utifrån er verksamhet.


Utbildningsseminarier

Utbildningen utgörs främst av praktisk träning i att lära sig tekniken enligt Riddarfjärdsmetoden®Detta innebär att alla deltagare får gå in i de olika roller som uppstår i en grupphandledning samt få feedback på sitt agerande.


Handledning

Efter utbildningen ges  handlednings-seminarier under ett år. Deltagaren bör leda en egen grupp så snart som möjligt efter genomförd praktisk utbildning och ska också delta i handledning på handledning. 

Illustration Målgrupp Samtalsledare Riddarfjärden

Målgrupp

Vårt program Samtalsledare riktar sig till dig som har en konsultativ roll, själv är chef eller har en annan ledarroll, exempelvis läkare eller projektledare och anpassas helt efter verksamhetens önskemål, behov och utmaningar.

Illustration Omfattning Samtalsledare Riddarfjärden

Omfattning

Vårt program Samtalsledare omfattar 4 dagars utbildning och 4 halvdagars handledningsseminarium under en period av ett år och anpassas utifrån verksamhetens önskemål och behov.


Programmet genomförs oftast på konferensanläggning eller i verksamhetens egna lokaler.

Vi växlar alltid mellan teori, praktiska övningar och reflektion i alla våra program.

ÖPPNA UTBILDNINGAR

Samtalsledarutbildning

Illustration Tidpunkt Samtalsledare Riddarfjärden

Datum

Planering pågår

Illustration Plats Samtalsledare Riddarfjärden
Illustration Kostnad Samtalsledare Riddarfjärden

Pris

Kostnad för programmet 29 500 kr exkl. moms (inklusive manual)