Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling
Leda utan att vara chef

Leda utan att vara chef

Illustration Leda utan att vara chef Riddarfjärden

Hur leder man utan att vara chef?

Att vara projektledare, samordnare eller specialist är ofta att vara ledare utan ett formellt chefsansvar vilket innebär särskilda utmaningar.


För att skapa trygghet, tillit och förtroende är insikt, om både sig själv och andra, viktigt för att kunna navigera i alla de olika situationer som uppstår i vardagen som ledare.


Vi kan hjälpa dig på resan med att skapa trygghet och tillit i din verksamhet!


Ge ledare utan chefsansvar kunskap och verktyg för att kunna leda andra på ett tryggt och effektivt sätt med Riddarfjärdens program "Leda utan att vara chef"!

LEDA UTAN ATT VARA CHEF

Varför?

Vi vet att trygga ledare med ökad självinsikt och tydligare kommunikation, bidrar till en kultur med hög tillit och ökad effektivitet. Därför är vårt mål att du ska känna dig trygg i din ledarroll, även om du inte har chefsansvar. 


Du får med dig:

 • Konkreta och tillämpbara kunskaper om ledarskapsteorier och ledarskapsverktyg

 • Ökad förmåga att anpassa ditt ledarskap till olika situationer

 • Ökad förståelse för gruppers funktion och hur de kan utvecklas

 • Utvecklad och tydligare kommunikation

 • Insikter i hur man uppfattas och kunskaper om sig själv som person och ledare


För att kunna skapa trygga ledare i din verksamhet anpassar vi vårt program "Leda utan att vara chef" efter dina behov och unika förutsättningar.

LEDA UTAN ATT VARA CHEF

I korthet

Illustration Innehåll Leda utan att vara chef Riddarfjärden

Innehåll

I vårt program Leda utan att vara chef fokuserar vi på självledarskap och arbetar med teori, praktiska övningar och reflektion.


Kursmoment som ingår:

 • Rollen som ledare - Ta och definiera uppdrag
 • Effektiva team och gruppdynamik
 • Ledarskap och makt
 • Feedback - Att ge och ta feedback
 • Coachande förhållningsätt
 • Konflikthantering
Illustration Målgrupp Leda utan att vara chef Riddarfjärden

Målgrupp

Vårt program Leda utan att vara chef riktar sig till deltagare som har en uttalad ledarroll med ansvar att skapa resultat med hjälp av andra.


Några exempel på roller:

 • Projektledare
 • Personalspecialist
 • Ekonomipersonal
 • Miljöchef
 • Datachefer
 • Coach
Illustration Omfattning Leda utan att vara chef Riddarfjärden

Omfattning

Vårt program Leda utan att vara chef anpassas utifrån den enskilda verksamhetens önskemål och behov och antalet dagar kan därför variera. 


Programmet genomförs oftast på konferensanläggning eller i verksamhetens egna lokaler.Vi växlar alltid mellan teori, praktiska övningar och reflektion i alla våra program.