Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling
Ledare & Chefer - Tillitsbaserat Ledarskap

Ledare & Chefer

Tillitsbaserat Ledarskap

Illustration Tillitsbaserat Ledarskap Riddarfjärden

Hur kan jag utvecklas som ledare?

Behöver du utvecklas som chef, vill du utveckla ditt ledarskap på djupet eller har din verksamhet behov av att ha ett gemensamt synsätt på ledarskap? 


För att få ett tryggt och hållbart ledarskap är det viktigt att både utveckla nya ledare och fräscha upp eller fördjupa kunskaperna hos ledare på alla nivåer i verksamheten.


Vi kan hjälpa dig på resan med att skapa ett gemensamt synsätt för ledare och chefer i din verksamhet!


Skapa ett gemensamt synsätt och utveckla dina ledare och chefer med fördjupade kunskaper i ledarskap med Riddarfjärdens program "Tillitsbaserat Ledarskap"!

TILLITSBASERAT LEDARSKAP

Varför?

Vi vet att ett gemensam synsätt med tillitsbaserat och utvecklande ledarskap som grund bidrar till ökad förmåga och kunskap att vara en trygg ledare. Därför är vårt mål att du ska utvecklas som ledare utifrån din egen förmåga och verksamhetens gemensamma syn på ledarskap.


Du får med dig:

 • God kunskap om Tillitsbaserat Ledarskap

 • Ökad självkännedom

 • Konkreta verktyg för ett professionellt ledaragerande

 • Träning i att reflektera, coacha, ge feedback och kommunicera i utmanande situationer

 • Kunskaper i att leda i förändring och grupper

 • Ökad förmåga för att leda i komplexa och föränderliga situationer


För att kunna skapa trygga ledare som har djupare kunskap om ledarskap utifrån verksamhetens synsätt anpassar vi vårt program "Tillitsbaserat Ledarskap" efter dina behov och unika förutsättningar.

TILLITSBASERAT LEDARSKAP

I korthet

Illustration Innehåll Tillitsbaserat Ledarskap Riddarfjärden

Innehåll

Vårt program Tillitsbaserat Ledarskap anpassas helt utifrån er verksamhet och fokuserar på djupare kunskap om ledarskap.


Några av de kursmoment som kan ingå:

 • Utvecklande Ledarskap - enligt Försvarshögskolans koncept. 

 • Det dubbla representantskapet och rollen som chef. 

 • Träning i coachande förhållningssätt och att ge feedback

 • Konflikthantering och svåra samtal

 • Att leda och utveckla grupper

 • Riddarfjärdsmetoden®
Illustration Målgrupp Tillitsbaserat Ledarskap Riddarfjärden

Målgrupp

Vårt program Tillitsbaserat Ledarskap riktar sig till ledare och chefer på alla nivåer och anpassas helt efter verksamhetens önskemål, behov och utmaningar.

Illustration Omfattning Tillitsbaserat Ledarskap Riddarfjärden

Omfattning

Vårt program Tillitsbaserat Ledarskap anpassas utifrån den enskilda verksamhetens önskemål och behov och antalet dagar kan därför variera.


Vanligtvis omfattar programmet 2+2+2 dagar och genomförs oftast på konferensanläggning eller i verksamhetens egna lokaler.

Vi växlar alltid mellan teori, praktiska övningar och reflektion i alla våra program.

ÖPPNA UTBILDNINGAR

Tillitsbaserat Ledarskap

Illustration Tidpunkt Tillitsbaserat Ledarskap Riddarfjärden

Datum

Utbildning pausad

Illustration Plats Tillitsbaserat Ledarskap Riddarfjärden
Illustration Kostnad Tillitsbaserat Ledarskap Riddarfjärden

Pris

Kostnad för programmet 28 900 kr exkl. moms
(inklusive tester och lokal)


Kostnad för mat och logi ca. 8 000 kr exkl. moms tillkommer.