Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling
Framtida ledare

Framtida ledare

Illustration Framtida Ledare Riddarfjärden

Är du redo att ta nästa steg?

Behöver du en ny utmaning eller har din verksamhet behov av att förbereda för framtida tillsättningar av ledare och chefer? 


För att skapa en insikt i vad ledarskap innebär och börja förbereda för en framtida ledar- eller chefsroll är det viktigt att få grundläggande kunskap i ledarskap och öka insikten i vad som krävs för att vara en bra ledare. 


Vi kan hjälpa dig på resan med att skapa ett bra rekryteringsunderlag och grundkompetens för framtida ledare och chefer i din verksamhet!


Förbered medarbetare för en framtida roll som chef eller ledare med verktyg och kunskap i ledarskap med Riddarfjärdens program "Framtida ledare"!

FRAMTIDA LEDARE

Varför?

Vi vet att trygga ledare med kunskap om ledarskap och ökad självinsikt bidrar till en kultur med hög tillit och ökad effektivitet. Därför är vårt mål att du ska känna dig väl förberedd för en framtida roll som ledare eller chef.


Du får med dig:

 • Kunskap om chef/ledarskap - Vad driver individer och grupper?

 • Insikt om vad som krävs för att vara en bra ledare

 • Träning i reflektion, coachning, feedback och kommunikation - i både med och motgång

 • Stärkt förmåga till självreflektion och insikt om egna känslor och önskemål

 • Ökad kunskap om dina styrkor och utvecklingsområden

 • Mod och trygghet att börja driva din egen utveckling


För att kunna skapa medarbetare som är förberedda för en framtida roll som chef eller ledare i din verksamhet anpassar vi vårt program "Framtida ledare" efter dina behov och unika förutsättningar.

FRAMTIDA LEDARE

I korthet

Illustration Innehåll Framtida Ledare Riddarfjärden

Innehåll

I vårt program Framtida ledare fokuserar vi på kunskap om ledarskap.


Kursmoment som ingår:

 • Ökad självinsikt

 • Vad är chef/ledarskap?

 • Vad händer när man blir ledare?

 • Ökad medvetenhet om kommunikationens betydelse

 • Kommunikationsbeteenden

 • Verktyg för att kommunicera på ett konstruktivt sätt 

 • Bra ledarskap – med grund i Utvecklande ledarskap

 • Gruppers utveckling

 • Konflikthantering

 • Effektiva engagerande möten

 • Reflektion

Illustration Målgrupp Framtida Ledare Riddarfjärden

Målgrupp

Vårt program Framtida ledare riktar sig till deltagare som är intresserade av och vill förbereda sig på en framtida roll som chef eller ledare.

Illustration Omfattning Framtida Ledare Riddarfjärden

Omfattning

Vårt program Framtida ledare

anpassas utifrån den enskilda verksamhetens önskemål och behov och antalet dagar kan därför variera.


Vanligtvis omfattar programmet 2+2 dagar och genomförs oftast på konferensanläggning eller i verksamhetens egna lokaler.

Vi växlar alltid mellan teori, praktiska övningar och reflektion i alla våra program.