Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling
Ledningsgrupper - Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgrupper

Ledningsgruppsutveckling

Illustration Ledningsgruppsutveckling Riddarfjärden

Hur ska vi utveckla vår ledningsgrupp?

Behöver du utveckla en nyligen sammansatt ledningsgrupp eller har din ledningsgrupp fastnat i gamla mönster? 


För att få en effektiv och hållbar ledningsgrupp är det viktigt att både känna sig själv och de andra i ledningsgruppen och att ha förutsättningar att utveckla både gruppen och det egna ledarskapet.


Vi kan hjälpa dig på resan med att skapa en väl fungerande och effektiv ledningsgrupp i din verksamhet!


Skapa en effektiv och väl fungerande ledningsgrupp med god kännedom om sig själv och de andra i gruppen med Riddarfjärdens program "Ledningsgruppsutveckling"!

LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING

Varför?

Vi vet att en ledningsgrupp med ett gemensamt synsätt, god kännedom om sig själv och de andra i ledningsgruppen, bidrar till ökad effektivitet och kulturskapande i verksamheten. Därför är vårt mål att ledningsgruppen ska utvecklas genom bättre förmåga att kommunicera både sinsemellan och med verksamheten.


Du får med dig:

 • Ökad förmåga att analysera och reflektera

 • Kunskap om hur du medvetet kan utveckla din strategiska förmåga

 • Ökad självkännedom i förhållande till de andra igruppen

 • Konkreta verktyg att genomföra och utveckla arbetet i ledningsgruppen för en ökad verkningsgrad i verksamheten

 • Tid för egen reflektion och erfarenhetsutbyte


För att kunna skapa en effektiv ledningsgrupp med ett ökat kulturskapande utifrån verksamhetens synsätt anpassar vi vårt program "Ledningsgruppsutveckling" efter dina behov och unika förutsättningar.

LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING

I korthet

Illustration Innehåll Ledningsgruppsutveckling Riddarfjärden

Innehåll

Vårt program Ledningsgruppsutveckling anpassas helt utifrån er verksamhet och fokuserar på djupare kunskap om att arbeta i ledningsgrupp.


Några av de kursmoment som kan ingå:

 • Nulägesanalys

 • Gruppens uppdrag och roll
 • Samarbete och samskapande - Strukturelle processfrågor och dynamik/tillit
 • Gruppens gemensamma frågor
 • Kommunikation - I gruppen och med verksamheten
 • Önskat framtida läge - För gruppen och för verksamheten
 • Lärande
Illustration Målgrupp Ledningsgruppsutveckling Riddarfjärden

Målgrupp

Vårt program Ledningsgruppsutveckling riktar sig till alla typer av ledningsgrupper och anpassas helt efter verksamhetens önskemål, behov och utmaningar.

Illustration Omfattning Ledningsgruppsutveckling Riddarfjärden

Omfattning

Vårt program Ledningsgruppsutveckling ges utifrån den enskilda verksamhetens önskemål och behov och antalet dagar kan därför variera.


För en helt ny ledningsgrupp är omfattningen vanligtvis 2+1+2 dagar, totalt 5 dagar.


Programmet genomförs oftast på konferensanläggning eller i verksamhetens egna lokaler.

Vi växlar alltid mellan teori, praktiska övningar och reflektion i alla våra program.