Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling
Våra tjänster

Våra tjänster

Vi ger ledare och grupper kunskap, verktyg och trygghet att leda och utveckla sig själva och andra genom utveckling, handledning/coachning och utbildning.


Med vår kombination av arbetssätt är Riddarfjärden ett av de starkaste och framför allt mest flexibla konsultföretagen inom ledarskapsutveckling på den svenska marknaden.

VÅRA TJÄNSTER

För dig som vill utveckla eller utvecklas som ledare

Vi erbjuder flera typer av utvecklings- och utbildningsprogram anpassade till olika chefsnivåer och situationer efter din verksamhets behov och unika förutsättningar.


För att verkligen gå på djupet med konkreta frågeställningar och de personliga krav som ställs i ledarrollen kan vi erbjuda chefshandledning och coachning, både individuellt och i grupp.

Ledarskapsresan

För oss är ledarskapet en resa i personlig utveckling och vi på Riddarfjärden kan lotsa dig på den resan. Med vår ​samlade kompetens och långa erfarenhet kan vi ge dig kunskap, verktyg och trygghet att leda och utveckla både dig själva och andra.


Hur kan vi hjälpa dig på din och verksamhetens ledarskapsresa?​

Leda utan att vara chef
Framtida Ledare
Kompetenskartläggning
Grupputveckling
Ledare & Chefer
Ledare som leder chefer
Ledningsgrupper
Konflikthantering
Förändringsprocesser
Samtalsledare
Illustration Ledarskapsutbildning

Utvecklar


Vi utvecklar verksamheter, grupper och individer och skapar förutsättningar för ett bättre ledarskap och medarbetarskap.


Genom vår teoretiska och praktiska kunskap ger vi ledare och grupper kunskap, verktyg och trygghet att leda och utveckla sig själva och andra.

Illustration Handledning/coachning

Handleder & Coachar


Vi handleder och coachar både grupper och individer anpassat efter de behov du som kund eller individ har.


Alla våra handledare och coacher har olika erfarenhet, inriktning och arbetssätt och kan därmed möta många olika unika behov. 

Illustration Ledarskapsutbildning

Utbildar


Vi utbildar verksamhetsanpassat utifrån dina behov som kund med fokus på er kultur, verksamhet och utmaningar.


Vi har också öppna utbildningar i ledarskap med olika inriktning  för dig som arbetar inom offentlig verksamhet.