Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling
Jan Edenius

Jan Edenius

VD, SENIOR PARTNER & LEDARSKAPSKONSULT


Jan Edenius har över 30 års erfarenhet av att arbeta med organisations- och ledarutvecklingsprojekt.


Tillsammans med tre partners startade han 1999 Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB. Jan har sedan starten varit VD för företaget.


Han har dessförinnan under 4 år arbetat på Statskontoret med organisationsutveckling inom statliga myndigheter. Därefter 15 år på managementkonsultföretaget Sinova AB. Där var han delägare och var med om att bygga upp företaget till ett av de större och mer inflytelserika aktörerna vad gäller förändring och ledningskonsultation.


Jan har har arbetat med ledarutvecklingsprogram i över hundra projekt inom olika statliga myndigheter och universitet samt med ett flertal universitetssjukhus, kommuner och större privata företag. Jan är också lärare vid St Lukasstiftelsens/ Ersta Sköndals Högskolas handledarutbildning. Han har varit forskarstuderande vid KI och även varit centralt bidragande vid utvecklingen av Riddarfjärdsmetoden® för chefsgruppshandledning.